top of page
mineged_image_white.png
mineged_logo_white.png
הגדת היטלר

הגדת היטלר

חיבור יהודי ממרוקו מתקופת מלחמת העולם השנייה

נסים בן שמעון

שנת הדפסה: תשפ"א 2021

104 עמ'

מחיר: 70 ש"ח

תרגום עברי ראשון להגדת היטלר (במקור: "הגדה די היטליר"), יצירה עממית שנכתבה בערבית-יהודית ברבאט שבמרוקו בשנת 1943 בקירוב. הגדת היטלר מתבססת על המבנה המסורתי של ההגדה של פסח, תוך שהיא יוצקת לתוכו את המסכת ההיסטורית של מאורעות מלחמת העולם השניה בארצות צפון אפריקה, מגוללת את סבלות היהודים מנקודת מבטם של יהודי מרוקו ומלמדת פרק מאלף – ממקור ראשון – בקורות יהודי המגרב בצל נוראות המלחמה.

באמצעות פירוש אלגורי מורכב, הסב המחבר את סיפור גאולתם של בני ישראל ממצרים לסיפור הצלתם של יהודי צפון אפריקה מפלישת הנאצים בעקבות ניצחונן של ״בעלות הברית״: ״לפיכך אנחנו חייבים / להודות לרוסיה / להלל ולשבח את סטלין / להדר את האנגלים / לפאר את אמריקה / לרומם ולעלה את הגוליסטים / ולקלס את דה-גול / שגילה עוצמתו לאבותינו ולנו / בכל הנסיונות האלה. / הוציאונו בעלות הברית מעבדות לחירות / ומאזעקה לריקוד / ומהגבלה של אפלה / לאור גדול / ונאמר לפניהן הללויה״.

מהדורה דו-לשונית, עברית-אנגלית, עם פקסימיליה של המהדורה המקורית ושני מאמרים המרחיבים אודות ההגדה ואודות הרקע לכתיבתה.

-
-
-
-
bottom of page