top of page
mineged_image_white.png
mineged_logo_white.png
המעורר – הרפתקת דפוס

המעורר – הרפתקת דפוס

עם הדפסה מחודשת של חוברת "המעורר" ה-1, 1906

ננה אריאל ומורן פרי

תשפ"א 2021

88 עמ' + 34 עמ'

מחיר: 80 ש"ח

כתב העת "המעורר" שרד פחות משנתיים, אבל שמו נצרב בלבבות. סיפורו אינו רק זה של יוסף חיים ברנר, הסופר והעורך של כתב העת, אלא גם סיפור העלילה של מלאכת סַדָּרוּת מאומצת, עימוד, הדפסה, הפצה וטוויית קשרים בין סופרים ומשכילים. ברנר ושותפיו התעקשו על הוצאת כתב עת בשפה העברית, ברגע שבו היה זה מעשה כמעט מופרך וחסר תוחלת. במרוצת השנים נעשה "המעורר" שם נרדף להתעוררות הרוח ולדחף לעשות מעשה כנגד כל הסיכויים.

קובץ זה הוא מחווה להרפתקת הדפוס של "המעורר" ולחלקו של ברנר בצד החומרי של כתב העת, החל מסידור האותיות, עיצוב החוברות, הגהתן והבאתן לדפוס, ועד למסעות ההפצה מהדפוס אל הקוראים. הוא מאיר על סיפור צמיחתו בלונדון, על הגרפיקה ועל הטיפוגרפיה שלו, וכולל הדפסה מחודשת של החוברת הראשונה של כתב העת, שהופיעה בינואר 1906.

המאמרים המופיעים בקובץ:
אל לונדון של ברנר: סיפור "המעורר", הדפוס של נרודיצקי / חיים באר.
הטיפוגרפיה של "המעורר" / שני אבני.
על הדחף לקשט / ננה אריאל.
מהדפוס אל הקוראים: שמעון ביכובסקי סוכן "המעורר" / חגית מטרס.

-
-
-
-
bottom of page