top of page
mineged_image_white.png
mineged_logo_white.png
והגעגועים סגורים בי

והגעגועים סגורים בי

יהודה עמיחי: צמיחתו של משורר

נילי רחל שרף גולד
עברית: יהונתן דיין

שנת הדפסה: תשע"ח 2018

318 עמ'

מחיר: 80 ש"ח

ספרה המבריק ומעורר ההשראה של נילי גולד עוסק בשנות הצמיחה הראשונות של יהודה עמיחי, המשורר האהוב, שמפעלו השירי זכה להכרה בינלאומית רחבה. גולד גילתה כמאה מכתבי אהבה, שעמיחי כתב בראשית דרכו, במשך כשמונה חודשים, אשר קיומם היה ידוע רק לו ולנמענת שלו. בעזרתם, ולפי גישה תאורטית חדשנית שפיתחה, גולד חושפת את כוח השרידה של שפת האם (הגרמנית) בשיריו של מי שנתפס ורצה להיתפס כמשורר הלאומי הישראלי.

הממצאים הארכיוניים, שחשיבותם למחקר עמיחי לא תסולא בפז והתובנות המהפכניות העומדות בבסיסו של והגעגועים סגורים בי, שגרסתו באנגלית ראתה אור ב-2008, שינו את האופן שבו קוראים היום את שירת עמיחי וגם את שירתם של משוררים וסופרים ישראלים נוספים שנולדו בארצות אחרות.

והגעגועים סגורים בי מרחיב ומעמיק את סוגת המונוגרפיה ומוסיף ממד חדש לדיון בגבולותיה ובמהותה של ספרות לאומית. עם זאת, הספר הוא סיפור חיים מרתק. גולד עורכת לנו סיור בלשי מאלף בעולמו הפנימי של משורר דגול.

(יגאל שוורץ).

נילי גולד היא פרופסור מן המניין לספרות עברית חדשה באוניברסיטה של פנסילבניה. מספריה: "לא כברוש, גלגולי אימאז'ים ותבניות בשירת יהודה עמיחי".

-
-
-
-
bottom of page