top of page
mineged_image_white.png
mineged_logo_white.png
ספר רפאל וייזר

ספר רפאל וייזר

עיונים בכתבי יד, בארכיונים וביצירת ש"י עגנון

שנת הדפסה: תש"פ 2020

352 עמ'

מחיר: 110 ש"ח

לרכישה דרך אתר האחים גרין

ספר רפאל וייזר מקבץ בתוכו שלושה-עשר מחקרים חדשים, הניזונים מטקסטים עלומים ומחומרי ארכיון נדירים. המאמרים נכתבו בידי טובי המלומדים בתחומם, והם עוסקים בכתבי יד עבריים, באוספים ארכיוניים וביצירתו של הסופר ש"י עגנון. על שלושת אלו עמדה פעילותו רבת השנים של רפאל וייזר (2019-1944), ביבליוגרף וחוקר רב תחומי, שלזכרו ספר זה רואה אור.

המניפה הרחבה של מקומות וזמנים שמהם הגיעו הטקסטים הנפרשים כאן לפני הקורא לראשונה, מעוררת השתאות נוכח עוצמתן של המלה הכתובה ושל האות המודפסת. זו, באה לידי ביטוי דווקא בפרטים הקטנים, החבויים מן העין, המצטרפים יחדיו לתמונה עשירה וכוללת.

רפאל (רפי) וייזר היה מבכירי הארכיונאים והספרנים בישראל, אספן ואיש אשכולות. בשנת 1971 הצטרף לסגל עובדי בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, ומאז ועד יום פטירתו מילא במוסד זה שורה ארוכה של תפקידים חשובים.

המאמרים בקובץ זה נכתבו לכבוד יום הולדתו ה-75 בידי קבוצת מלומדים מקרב ידידיו. בעיצומה של מלאכת הדפוס, נפטר לפתע רפאל וייזר והם רואים אור לאחר לכתו, כמנחת זיכרון ליודע ספר מופלג ורֵעַ אהוב.

בהשתתפות: יעל אוקון, חיים באר, מלאכי בית-אריה, אלכסנדר גורדין, ברכה דלמצקי־פישלר, אפרים ווסט, גיל וייסבלאי, חוה טורניאנסקי, דן לאור, יונתן מאיר, ראובן מירקין, רחל משרתי, יוסף סאקס, שלמה צוקר, איריס פרוש.

-
-
-
-
bottom of page