top of page
mineged_image_white.png
mineged_logo_white.png
ספר שפיצר

ספר שפיצר

פרקי חיים וספרי תרשיש

עדה ורדי, אריאל ורדי, מרון ארן

שנת הדפסה: תשע"ה 2015

357 עמ'

אזל

מונוגרפיה אודות ד"ר משה שפיצר וספרי "הוצאת תרשיש", כולל ביוגרפיה, קטלוג מלא של ספרי ההוצאה, מפתחות ומסות קצרות שכתבו אנשי רוח וספר, העוסקות בקשר שבין תוכן וצורה.

בהשתתפות: יונתן אופק, דרור בורשטיין, אריאל הירשפלד, אריאל ורדי, שמעון זנדבנק, יונתן מאיר, גדעון עפרת וגילה קפלן.

מפעלו ופועליו החלוציים והמהפכניים של ד"ר משה שפיצר בתחום עיצוב הספר העברי החדש, איכות ההדפסה והתפתחות אותיות הדפוס העברי מקנים לו מקום נכבד בין גדולי המדפיסים העבריים שהטביעו את חותמם על תולדות הספר העברי בחמש מאות שנות הדפוס העברי. ד"ר שפיצר נחון בסגולות שרק לעתים נדירות חוברות יחדיו: מומחיות במלאכת ההדפסה ותהליכי ייצור הספר, בקיאות בתולדות הספר ובסגנונות הכתב העברי בימים קדומים, בכתבי-היד של ימי-הביניים ובעידן הדפוס, רוחב-דעת, שאר-רוח והשכלה רבגונית, ידיעת התרבות היהודית, התרבות המערבית והמזרחית, רגישות לאמנות הפלאסטית, טוב-טעם ותפיסה אסתטית מעודנת. מיזוג סגולות אלו של אומן, אמן ותלמיד-חכם באו לידי ביטוי בספרים שד"ר שפיצר עיצב, הדפיס והפיק. ספרי תרשיש וספרים שונים אחרים שעוצבו בידיו עבור הוצאות אחרות הם הספרים היפים ביותר שנוצרו בארץ-ישראל. ד"ר שפיצר הפך את עיצוב הספר והדפסתו בארצנו לאמנות כלילת-חן. גישתו, העקרונות הטיפוגראפיים והאסתטיים שטבע, והספרים שעיצב והדפיס נעשו מופת לכל שוחרי אמנות הספר והדפוס, למעצבי ספרים ולמפיקיהם".

(מלאכי בית אריה, מתוך קטלוג "תרשיש", אפריל 1981)

-
-
-
-
bottom of page