top of page
mineged_image_white.png
mineged_logo_white.png
האוסף הבלתי נראה

האוסף הבלתי נראה

שטפן צווייג
עברית: גדי גולדברג

שנת הדפסה: תשע"ט 2019

44 עמ'

מחיר: 40 ש"ח

את הנובלה האוסף הבלתי נראה (במקור: Die unsichtbare Sammlung) פרסם שטפן צווייג לראשונה בשנת 1925 והוא בן 44; סופר מפורסם ומצליח ואספן כתבי יד ותיק ומנוסה.

כולל אחרית דבר מאת מרון ארן, "סופר ואספן", על אוספיו של שטפן צווייג.

מתוך הספר:
שתי תחנות אחרי דרזדן נכנס לתא הקרון שלנו אדון מבוגר, בירך לשלום באדיבות, ובשעה שהרים את מבטו, הנהן שוב במפורש לעברי משל הייתי מכר ותיק. ברגע הראשון לא הצלחתי להיזכר מי הוא, אבל משנקב בשמו אגב חיוך קל, נזכרתי מיד: הוא היה אחד מנכבדי סוחרי הספרים העתיקים בברלין, ובימי שלום הייתי פוקד את חנותו לעתים קרובות וקונה ספרים עתיקים וכתבי יד מקוריים. תחילה פטפטנו על דא ועל הא. לפתע פתאום הוא אמר: "אני מוכרח לספר לך מאיפה אני בא עכשיו – זה הסיפור המשונה ביותר שנתקלתי בו בכל שלושים ושבע שנותיי כסוחר ספרים עתיקים".

-
-
-
-
bottom of page