top of page

על אודות מִנֶּגֶד 

מִנֶּגֶד הוקמה מתוך אהבה לספר ולעולם הספרים, במטרה להוציא לאור ספרים שנוכחותם חסרה על המדף העברי, לצד ספרים העוסקים בעולם הספר ובאנשים הפועלים בו.

 
כך, למשל, ראו אור בהוצאת מִנֶּגֶד סיפורו של שטפן צווייג, "האוסף הבלתי נראה" שבמרכזו סוחר ספרים עתיקים ואספן עיוור; "ספר שפיצר", מונוגרפיה מקיפה אודות ד"ר משה שפיצר וספרי "הוצאת תרשיש"; הספר "חנות ותווית", מחקר הסוקר את חנויות הספרים שפעלו בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי; וספרים אחרים שעניינים הספר ועולמו. מרבית ספרי ההוצאה מסודרים באות ״רוממה שפיצר״, שעוצבה בידי ד״ר משה שפיצר בשנות החמישים וראתה אור בגרסה דיגיטלית מחודשת בשנת 2016 , במיוחד לספרי מִנֶּגֶד.
 
חלק מספרי מִנֶּגֶד רואים אור במהדורות מצומצמות, כרוכות ביד וממוספרות, כשהספר כולו מהווה אובייקט שלם הממזג יחדיו חומר, תוכן וצורה. ההוצאה הוקמה בשנת 2010 בידי מרון אֶרֶן, לאחר שנים של עיסוק באיתור ובמכירת ספרים עתיקים ונדירים, כתבי-יד ופריטי-נייר היסטוריים, והיא פועלת בירושלים, לצד בית המכירות הפומביות "קדם".
 
 
 
 
 
 
bottom of page