top of page
mineged_image_white.png
mineged_logo_white.png
חדרים מלאים ספרים

חדרים מלאים ספרים

חיים באר

שנת הדפסה: תשע"ו 2016

119 עמ'

מחיר: 50 ש"ח

"האלכימיה המסתורית של הספר" היא הציר המרכזי שסביבו נע הספר. לכאורה זוהי מסה מחקרית לבירור זיקת הגומלין המתקיימת בין מציאות לבדיה ברומן הקצר עד הנה של ש"י עגנון. למעשה, זהו סיפור בלשי מדוקדק ומתוחכם המקים לתחייה את "רפובליקת הספר היהודי-עברי" שפעלה בברלין ובלייפציג ממפנה המאה ה-20 ועד לעליית הנאציזם.

חדרים מלאים ספרים מתחקה אחר גורלם של ביבליופילים פלאיים, של מוכרי ספרים חמדנים, של אספנים ללא יורש ושל מסעות-הצלה בעקבות ספריות אבודות וקונטרסים וכתבי יד יקרי מציאות בהוויה המסויטת של גרמניה השקועה באימי מלחמת העולם הראשונה.

חיים באר נולד בירושלים ב-1945. ספריו: ספר השירים "שעשועים יום יום", הרומנים "נוצות", "עת הזמיר", "חבלים", "לפני המקום", "אל מקום שהרוח הולך" ו"חלומותיהם הראשונים", וספרי העיון גם "אהבת גם שנאתם – ביאליק, ברנר ועגנון – מערכות יחסים" ו"מזיכרונותיה של תולעת ספרים – מסעות בעקבות סופרים וספרים". פרופסור (אמריטוס) לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון בנגב.

----

נדפס במקביל גם במהדורה מיוחדת בת ש"י עותקים, בכריכה קשה, מנחת-שי לידידי המחבר ולידידי בית המכירות הפומביות "קדם" בירושלים. עשרה עותקים נכרכו ידנית בידי אמן הספר עדו אגסי וסומנו במספרים 1-10.

-
-
-
-
bottom of page